Nieuws - 12-13 november - nieuwe speelsterkte KNLTB

Donderdag 13 okt 2011
In het weekeinde van 12 en 13 november wordt de nieuwe speelsterkte bekend gemaakt op
www.knltb.nl

Het jaar voor de speelsterktebepaling loopt van half november tot half november. Op dat moment
wordt de speelsterkte voor het nieuwe jaar vastgesteld en dit is gelijk ook het moment om aan een
nieuw ‘speelsterktejaar’ te beginnen.

De resultaten behaald vanaf 12 november 2011 worden berekend op basis van de speelsterkte van 2012 en tellen dus mee voor de speelsterkte van 2013.

Let op! Voor de wintertoernooien geldt dat vanaf 1 januari 2012 de nieuwe speelsterkte van
2012 bepalend is voor deelname aan een toernooionderdeel.

Spelers die, per ongeluk, in een te lage categorie inschrijven worden door de controlefunctie van de
toernooiprogramma’s automatisch gesignaleerd.

De controle voor de toernooien met een aanvangsdatum die valt in 2011 gebeurt op basis van de
speelsterkte 2011. De controle voor de toernooien die beginnen op 1 januari 2012 of later gebeurt op
basis van de speelsterkte 2012.

NB Met de ledenpas met de oude speelsterkte kunnen spelers tot 31 maart 2012 aantonen lid van de KNLTB te zijn.


Terug naar nieuws